Obrada fotografija

Obradit ćemo vaše fotografije na kalibriranim uređajima, preporučit vam idealan papir ili platno za tisak i sve naravno u skladu s vašim željama i mogućnostima. Iskoristite naše znanje, stručnost i ideje i imat ćete vrhunski otisnute fotografije. Kontaktirajte nas: davor@printeraj.net