Dizajn i priprema za print

Od zamisli do tiska. Za vas ćemo osmisliti cjelokupan vizualni identitet, izraditi brošuru, cjenik, katalog ili logo. Dizajniramo i pripremamo za tisak ambalažu, postere, jumbo plakate i sve ostale materijale. Ostavimo dojam.